Uncategorized

Danas ulazi mali Ciga u autobus sa sve harmonikom.

Danas ulazi mali Ciga u autobus sa sve harmonikom.

Pri ulasku pomaže jednoj ženi sa bebom da unesu kolica i on kreće da svira, međutim, ta žena ga zamoli da ne svira jer je glasno i beba će plakati. I tako on nije svirao. Cijeli put je gledao u bebu, pa pita koliko je stara, pa kaže da je lijepa, pa da je mala i tako stalno.

Na krajnoj stanici, tj na Zelenjaku, uzima on ta kolica, iznosi ih napolje i kaže toj ženi: ”Trebalo je da siđem na Sajmu, ali sam znao da neko mora da ti pomogne, pa ne možeš sama i kolica i bebu.” Joj duša mala, vaspitana…

A inače autobus je bio pun muškarčina koji ni trepavicom nisu mrdnuli dok je žena ulazila u autobus.

You may also like...